Psykoterapia

Mitä psykoterapia on?


Psykoterapia on terveydenhuollon hoitomuoto, missä yksi tai useampi ihminen keskustelee ja on vuorovaikutuksessa psykoterapeutin kanssa. Psykoterapian tarkoituksena on auttaa asiakasta erilaisissa pulmatilanteissa löytämään itselleen sopivia ratkaisuja. Psykoterapian avulla voit oppia tuntemaan ja hyväksymään itseäsi, ajatuksiasi, tunteitasi ja tekojasi. Mikä on psykoterapeutti?


Psykoterapeutti on tietyn pohjakoulutuksen ja soveltuvan työkokemuksen omaava (esim. lääkäri, psykologi, psykiatrinen sairaanhoitaja, teologi) ja sen lisäksi erillisen psykoterapeuttikoulutuksen käynyt ja Valviralta suojatun ammattinimikkeen saanut henkilö. Vain psykoterapeutti voi antaa psykoterapiaa. Ratkaisukeskeinen psykoterapia


Ratkaisukeskeisessä eli voimavarakeskeisessä psykoterapiassa avainasemassa on asiakkaan ja terapeutin hyvä ja luottamuksellinen suhde. On tärkeää tulla kuulluksi, nähdyksi ja arvostetuksi juuri sellaisena kuin on. 


Ratkaisukeskeisyys on asiakasta kunnioittavaa psykoterapiaa, jossa asiakkaan omilla toiveilla, ideoilla ja tavoitteilla on keskeinen merkitys. Ratkaisukeskeisyydessä nostetaan esille asiakkaan omia vahvuuksia, voimavaroja ja mahdollisuuksia kohti asiakkaan haluamaa tavoitetta ja etsitään myönteisiä näkökulmia ja uusia, luovia keinoja edetä toivottuun suuntaan. Pääpaino on tässä hetkessä ja tulevaisuudessa: mikä asiakasta auttaa selviämään juuri nyt, mikä auttaa häntä pääsemään kohti tulevaa. Menneisyyttä käsitellään niin paljon, kuin asiakas kokee sen tarpeelliseksi."Jos jokin ei ole rikki, älä yritä korjata sitä. Kun tiedät, mikä toimii, tee lisää sitä. Jos jokin ei toimi, tee jotain muuta." (DeJong P. & Kim Berg, 1997.)